Komentarz OZPBR do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.07.2013r.

Komentarz OZPBR
do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.07.2013r. (sygn. akt. P 4/11) w sprawie zgodności art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
z art. 2 Konstytucji

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej w oparciu o szereg opinii i wypowiedzi prawników i ekspertów z zakresu branży gier przedstawia komentarz do najnowszego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.07.2013r. (sygn. akt. P 4/11) w sprawie zgodności art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji.

Na wstępie trzeba przypomnieć, że to postanowienie zapadło w trybie postępowania prejudycjalnego zainicjowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wystąpił z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją RP przepisu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zakazującego zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych w zakresie miejsca urządzania tych gier (art. 135). Trybunał Konstytucyjny uznając ten przepis za zgodny z Konstytucją RP ograniczył się wyłącznie do treści zadanego pytania (w którym nie było mowy o braku notyfikacji!) i nie dopuścił do udziału spółki, której sprawa dotyczyła.

Analizując postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nasuwa się wniosek, że w oparciu o konstytucyjną zasadę ochrony interesów w toku, stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest dyskusyjne. Przecież taki przepis, który w sposób nagły i bez żadnego uzasadnienia prowadzi do istotnej zmiany przyjętych reguł prowadzenia działalności gospodarczej musi godzić w poddany ochronie interes przedsiębiorcy.

Niezależnie od powyższego nie powinien być uznany zgodny z Konstytucją RP przepis prawa krajowego, który nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej przepis prawa krajowego, który podlegał obowiązkowej procedurze notyfikacji przewidzianej w dyrektywie 98/34/WE, a notyfikacji tej uchybiono.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Fortuna i in. powtórzył swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w licznych orzeczeniach dotyczących branży gier i wprost stwierdził, że przepis zakazujący urządzania gier na automatach poza kasynami gry (art. 14) ma charakter techniczny w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE i powinien być notyfikowany. Jednocześnie przyznał potencjalny charakter techniczny pozostałym przepisom, w szczególności przepisom przejściowym, ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W ślad za korzystnym dla przedsiębiorców wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Fortuna i in. ukształtowała się linia orzecznicza Wojewódzkich Sądów Administracyjnych według której nie ma potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek dalszych badań ponieważ już wyłącznie jurydyczna ocena przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nakazuje przyjąć, że co najmniej przepisy zakazujące wydawania nowych zezwoleń, przedłużania istniejących zezwoleń i zakazujące zmiany zezwoleń w zakresie miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych mają charakter techniczny w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE i wymagały notyfikacji!

Konsekwencją naruszenia obowiązku notyfikacji przepisów technicznych jest to, że pomimo ich formalnego uchwalenia w prawie krajowym nie mogą one być stosowane ani przez organy wymiaru sprawiedliwości ani przez organy administracji publicznej w jakiejkolwiek postaci lub formie wobec jednostek i przedsiębiorców.

Wobec tego, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej nie przewiduje „zagrożenia” dla toczących się spraw w związku z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności z Konstytucją RP przepisu zakazującego zmianę lokalizacji urządzania gier z tego względu, że wobec braku jego uprzedniej notyfikacji istnieje rzeczywista przeszkoda w jego stosowaniu. Stąd kontrowersyjne jest takie ograniczenie się Trybunału Konstytucyjnego przy udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zapytanie, że znając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Fortuna i in. zupełnie go pominął. W czasie kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu występował z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie było, zatem nie mógł brać go pod uwagę (w swoim zapytaniu)! Tę okoliczność wykorzystał Trybunał Konstytucyjny i orzekł o zgodności z Konstytucją RP przepisu niezgodnego z prawem Unii Europejskiej. To stwarza dodatkowe utrudnienie dla realizacji europejskiej zasady ujednolicania prawa. Sytuacja właściwie niespotykana w państwach członkowskich Unii Europejskiej z uwagi na powszechne dążenie do „przenikania” prawa unijnego do porządków krajowych, a nie kreowanie „kolizji” pomiędzy tymi systemami.

W tym stanie Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej nie widzi żadnych negatywnych skutków postanowienia Trybunału Konstytucyjnego i rekomenduje konsekwentnie podtrzymywać zarzut braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a w związku z tym absolutną niemożność ich stosowania.

tabs-top
Informacja

Administrator serwisu informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać nimi za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [ Zamknij ]