Rekomendacja OZPBR nr 02 / 2012-09-10 w związku z wyrokiem TSUE

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, w trosce o pozytywne rozstrzygnięcia toczących się postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach ze skarg na decyzje Dyrektorów Izb Celnych wydanych w oparciu o nienotyfikowane przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni, udostępnia swoim Członkom wzór pisemnego stanowiska.  

W wyroku FORTUNA i inni, TSUE przyznał co do zasady przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych charakter przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE. Obecnie, to do sądów krajowych należy przeprowadzenie analizy w jakim stopniu „zaskarżone” przepisy wpłynęły na swobodny obrót na rynku automatami do gier o niskich wygranych.

W związku z powyższym, przy ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, powstał wzór pisemnego stanowiska, jakie rekomenduje składać do postępowań przed WSA.

Odnośnie kwestii „technicznych” udostępnionego wzoru, w kolorze niebieskim zaznaczone są fragmenty do uzupełnienia, a w części „załączników” Związek jedynie proponuje możliwe do załączenia dokumenty (dostępne na stronie OZPBR), pozostawiając indywidualnej ocenie każdego przedsiębiorcy decyzję o tym co uzna za stosowne przedłożyć w sprawie. Każdorazowo jednak powinno się dołączyć pisemne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie FORTUNA i in.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej chce zwrócić uwagę jak istotne jest ujednolicone stanowisko przedsiębiorców działających w branży gier w podobnych sprawach. Silne argumenty merytoryczne konsekwentnie podnoszone przez podmioty w całym kraju naprawdę mają większą szansę przekonać odbiorców.

Ponadto, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej usilnie zachęca przedsiębiorców do udziału w gromadzeniu dalszego materiału dowodowego na poparcie tezy o zamarciu współpracy handlowej w zakresie automatów do gier o niskich wygranych. Wszystkie dokumenty nadesłane do Związku będą na bieżąco udostępniane pozostałym Członkom, a przez Związek będą wykorzystywane do uaktualniania bazy danych o rynku gier – także dostępnej dla Członków. W ten sposób istnieje możliwość zbudowania interesującego, rzetelnego i wartościowego zbioru dokumentów i statystyk celem wykazania jak negatywny, wręcz „zabójczy” skutek wywołała ustawa o grach hazardowych. Związek zamieszcza dla Członków projekty treści pytań, jakie można kierować do producentów automatów oraz projekty oświadczeń jakimi spółki powinny się podzielić, aby wzmocnić ogólnokrajowe wystąpienie branży.

Na koniec, Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej chce podkreślić, że nie ma obawy o jakikolwiek konflikt interesów pomiędzy przedsiębiorcami w toczących się lub podejmowanych sprawach na gruncie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i in. Co więcej, Związek jest przekonany, że systematyczna współpraca w zakresie gromadzenia obszernego materiału dowodowego oraz  prezentowanie jednolitego i merytorycznego stanowiska znacznie wzmocni pozycję zarówno branży w dążeniu do uzyskania możliwości kontynuowania prowadzenia legalnej działalności gospodarczej jak i każdego przedsiębiorcy z osobna w indywidualnej sprawie w jakiej będzie występował.

Stanowisko strony w postępowaniu przed WSA

Proponowane załączniki:

Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej z dnia 08.10.2010r
Informacja handlowa FORTUNA Sp. z o.o
Oświadczenie EKOMAR Sp. j. z dnia 23.08.2012r.
Oświadczenie FORTUNA Sp. z o.o. z dnia 31.08.2012r.
Oświadczenie INTERPLAY z dnia 21.08.2012r
Oświadczenie MERKUR GAMING z dnia 17.08.2012r – tłumaczenie
Oświadczenie MERKUR GAMING z dnia 17.08.2012r – ver. angielska
Oświadczenie MERKUR GAMING z dnia 30.08.2012r – ver. angielska
Oświadczenie MERKUR GAMING z dnia 30.08.2012r – tłumaczenie
Oświadczenie P.P.H.U. ISHAR z dnia 23.08.2012r.
Oświadczenie Synot Polska Sp. z o.o. z dnia 29.08.2011r.
Postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Łodzi z dnia 21.09.2010r.
Uwagi pisemne Komisji Europejskiej z dnia 05.09.2011r.
Zestawienia danych OZPBR ver. z dn. 2012-09-10
Wzór oświadczenia Spółki
Wzór pisma do producentów AoNW
Oświadczenie INTERPLAY z dnia 12.09.2012r – BIG PLAY sp. z o.o.
Oświadczenie INTERPLAY z dnia 12.09.2012r – TAURUS TEAM sp. z o.o.
Oświadczenie Taurus Team Sp. z o.o.
Oświadczenie Big Play Sp. z o.o.
Oświadczenie Autogames Poland Sp. z o.o.
Oświadczenie Diamond Sp. z o.o.
Oświadczenie Electra Sp. z o.o.
Oświadczenie Biapol Sp. z o.o.
Oświadczenie Odyseya Sp. z o.o.
Oświadczenie Playpol Bis Sp. z o.o.

tabs-top
Informacja

Administrator serwisu informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać nimi za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [ Zamknij ]