Aktualnie przeglądasz: Aktualności

Komentarz OZPBR do reportażu z dn 12.02.2015 w TVP Poznań

Komentarz OZPBR do reportażu „Nielegalny hazard pod kontrolą” wyemitowanego w ramach programu TELESKOP przez stację telewizyjną TVP Poznań w dniu 12 lutego 2015 r. i następnie zamieszczonego na stronach internetowych TVP Poznań w zakładce „Aktualności” pt. „Nielegalny hazard pod...

Komentarz OZPBR do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.07.2013r.

Komentarz OZPBR do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.07.2013r. (sygn. akt. P 4/11) w sprawie zgodności art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej w oparciu o szereg opinii i wypowiedzi...

Rekomendacja OZPBR nr 06 / 2013-07-24 wnioski o umorzenie postępowania

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej w związku z obecnym stanem prawnym i faktycznym w zakresie rynku gier usilnie rekomenduje składanie załączonych wniosków o umorzenie postępowania do właściwych organów prowadzących te sprawy. W ocenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców...

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej zamieszcza opinię prawną wrocławskiej Kancelarii Prawnej Budnik Posnow & Partnerzy w przedmiocie skutków prawnych decyzji organu I instancji o cofnięciu zezwolenia.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej zamieszcza opinię prawną wrocławskiej Kancelarii Prawnej Budnik Posnow & Partnerzy w przedmiocie skutków prawnych decyzji organu I instancji o cofnięciu zezwolenia. Załącznik : Opinia...

Komunikat Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Rozrywkowej w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicę złożonego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie przez spółkę Fortuna sp. z o.o.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej informuje, że Fortuna Sp. z o.o. złożyła do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicę. Fortuna Sp. z...

Komentarz OZPBR do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 19.11.2012r.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej przedstawia poniżej zasadnicze argumenty podane w motywach ustnych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który wyrokami z dnia 19 listopada 2012 r. uchylił decyzje organów I i II instancji w sprawach dotyczących: (i) zmiany...

Rekomendacja OZPBR nr 05 / 2012-10-26 w związku z wyrokiem TSUE

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, mając na względzie najdalej idące powodzenie interesów swoich Członków, przedstawia rekomendację co do następnych działań, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni. ...

Rekomendacja OZPBR nr 04 / 2012-10-23 w sprawie odwołania od decyzji odmawiających zmiany zezwolenia w zakresie zmiany lokalizacji

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, mając na względzie najdalej idące powodzenie interesów swoich Członków i podtrzymując, iż niezwykle istotne jest ujednolicone stanowisko branży prezentowane w poszczególnych sprawach, przedstawia rekomendację co do treści zaskarżenia...

Rekomendacja OZPBR nr 03 / 2012-10-23 w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku od gier

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, tak samo jak dotychczas, mając na względzie najdalej idące powodzenie interesów swoich Członków, przedstawia rekomendację co do kolejnych działań, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w...

Rekomendacja OZPBR nr 02 / 2012-09-10 w związku z wyrokiem TSUE

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, w trosce o pozytywne rozstrzygnięcia toczących się postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach ze skarg na decyzje Dyrektorów Izb Celnych wydanych w oparciu o nienotyfikowane przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o...

Artykuł w Rzeczpospolitej z 8 września 2012r.

Artykuł w Rzeczpospolitej z 8 września 2012r. Dnia 8 września 2012r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa p. Danuty Frey, zatutułowany „Czy jednoręcy bandyci wrócą do pubów”. Zamieszczamy treść w poniższym linku. Tu pobierzesz Artykuł Materiał zamieszczony na podstawie...

Uwaga do Rekomendacji OZPBR z dnia 31.08.2012r. w związku z wyrokiem TSUE w sprawie FORTUNA i inni

Uwaga do Rekomendacji OZPBR z dnia 31.08.2012r. w związku z wyrokiem TSUE w sprawie FORTUNA i inni Nawiązując do rekomendacji z dnia 31.08.2012r. w sprawie działań jakie usilnie zaleca się, aby przedsiębiorcy podejmowali w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni, ...

Rekomendacja OZPBR nr 01 / 2012-08-31 w związku z wyrokiem TSUE

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, mając na względzie najdalej idące powodzenie interesów swoich Członków, przedstawia rekomendację co do działań, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć w związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie FORTUNA i inni. Dokonując...

OZPBR w sprawie wyroku TSUE

20.07.2012r. Nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Rozrywkowej w każdym podejmowanym i prowadzonym postępowaniu dotyczącym ustawy z 2009 r. o grach hazardowych jest doprowadzenie do nowelizacji, która umożliwi uzyskanie przez przedsiębiorców prawa do kontynuowania...

Protest Związku skierowany do Ministra Finansów w sprawie upoważnienia dla Izby Celnej w Przemyślu do przeprowadzania badań automatów lub urządzeń do gier i sporządzania opinii technicznych – 05.09.2011r.

05.09.2011r. Protest Związku skierowany do Ministra Finansów w sprawie upoważnienia dla Izby Celnej w Przemyślu do przeprowadzania badań automatów lub urządzeń do gier i sporządzania opinii technicznych W związku z wydaniem przez Szefa Służby Celnej, podsekretarza stanu Pana Jacka Kapicę, dla...

Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier – 29.08.2011r.

29.08.2011r. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i...

Stanowisko w sprawie Zielonej Księgi Komisji Europejskiej – 31.07.2011r.

31.07.2011r. Stanowisko w sprawie Zielonej Księgi Komisji Europejskiej W odpowiedzi na skierowaną do społecznych konsultacji Zieloną Księgę Komisji Europejskiej poświęconą istotnym aspektom związanym z porządkiem publicznym oraz dotyczącym rynku wewnętrznego w zakresie oferty gier hazardowych...

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. – 30.06.2011r.

30.06.2011r. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej, w dniu 30.06.2011r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego...

Przystąpienie do europejskiej organizacji EUROMAT z siedzibą w Brukseli – 27.05.2011r.

27.05.2011r. Przystąpienie do europejskiej organizacji EUROMAT z siedzibą w Brukseli W dniu 27 maja 2011r. Nasz Związek został przyjęty w poczet Członków organizacji EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation) z siedzibą w Brukseli. Reprezentowany podczas Walnego Zgromadzenia Członków w...

Konferencja w Wiedniu – 17.05.2011r.

17.05.2011r. Konferencja w Wiedniu Podczas konferencji zorganizowanej przez wiedeński Institute for International Research GmbH w dniu 17 maja 2011r. w Wiedniu, poświęconej europejskiemu rynkowi hazardowemu, Pani Oktawia Budnik z POLITICAL LOBBYING Sp. z o.o. z/s w Warszawie wystąpiła w imieniu Związku...

Udział przedstawicieli Związku w pracach Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad projektem zmian ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – 05.05.2011r.

05.05.2011r. Udział przedstawicieli Związku w pracach Sejmowej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad projektem zmian ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw W dniach 29 marca, 13 kwietnia oraz 05 maja 2011r., przedstawiciele Związku wzięli udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji...

Stanowisko Związku do projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. oraz niektórych innych ustaw – 15.03.2011r.

15.03.2011r. Stanowisko Związku do projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. oraz niektórych innych ustaw Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej w drodze pisemnego wystąpienia do Ministra Finansów z dnia 15 marca 2011r. przedstawił konstruktywne...

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) oraz niektórych innych ustaw – 05.01.2011r.

05.01.2011r. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) oraz niektórych innych ustaw W dniu 05.01.2011r. Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej dokonał zgłoszenia w Ministerstwie...

Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie wykładni przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych – 02.12.2010r.

02.12.2010r. Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie wykładni przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych W związku z występującą na rynku praktyką organów celnych polegającą na kwestionowaniu ważności...

Spotkanie z Szefem Służby Celnej – 26.11.2010r.

26.11.2010r. Spotkanie z Szefem Służby Celnej W dniu 26 listopada 2010r. przedstawiciele Związku (Pan Vassilis Akritidis z Kancelarii Hammonds z Brukseli i Pani Oktawia Budnik z firmy OKTAWIA BUDNIK POLITICAL LOBBYING Sp. z o.o. z/s w Warszawie) spotkali się z Szefem Służby Celnej, Podsekretarzem Stanu...

Prawo hazardowe w kontekście europejskim – 25.11.2010r.

25.11.2010r. Prawo hazardowe w kontekście europejskim 25 listopada 2010 w Warszawie z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Branży Hazardowej i pod auspicjami Universite Paris Dauphine z Paryża, Instytutu Spraw Publicznych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyła się...

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową -28.10.2010r.

28.10.2010r. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej z/s w Warszawie, w dniu 28.10.2010r. został wpisany pod numerem 00181, do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonego...

Spotkania w Brukseli – 15.10.2010r.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Branży Rozrywkowej w ramach realizacji swoich celów statutowych podejmuje szereg działań w reakcji na występujące na rynku hazardowym zdarzenia wywołujące skutki w sferze działalności gospodarczej jego Członków: 15.10.2010r. Spotkania w Brukseli Na przełomie...


Informacja

Administrator serwisu informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać nimi za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  [ Zamknij ]